Man som klipper sitt skägg

Yo hipsters! Ni unga (-ish) män som har anammat Charles Darwin möter Karl Marx möter velourpappa-looken vad gäller ansiktsfrisyr.

Och yo alla ni mestadels kvinnor och mindre grupp män som finner dessa yviga (men nogsamt ansade, närmaste polerade, naturligtvis) behåringar alldeles oändligt inbjudande, lockande, attraktiva – har ni månne tröttnat en aning på senare tid? Har skäggens gravitationskraft minskat, tycker ni?

Japp. Så är det. Och det beror på något som kallas ”negative frequency dependence”, fritt översatt: negativt frekvensberoende. Ett begrepp som är superduperintressant att känna till för alla som vill vara attraktiva på vilket område som helst – inte minst dejting. När det gäller just attraktionskraften hos skägg (och för den finns det klar vetenskaplig evidens) har en forskargrupp i Australien konstaterat att den varierar med förekomsten av skägg.

Läs mer