Logga in
Logga in med Facebook
eller
Kunde inte logga in, vänligen försök igen.
Glömt ditt lösenord?
Mazily Dejting

Gratis nätdejting för nyfikna. Singlar, events och inspiration som väntar på dig.

Sekretesspolicy

Vår sekretesspolicy gäller för användningen av de tjänster som Lajku AB, organisationsnummer 556855-6947, tillhandahåller fysiska personer via tjänsten Mazily. Denna policy är senast uppdaterad 2017-12-14.

Vi eftersträvar att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter och personlig integritet. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa säkerheten i våra system. Internetsäkerhet är en komplex fråga och inget system kan anses vara hundra procent säkert. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Lajku att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

Användaruppgifter

Vårt mål är att Mazily alltid ska vara tillgängligt och fungera väl. Vi kan dock inte garantera att sidan alltid fungerar, eller att data inte går förlorad.

Lajku följer gällande lagar och bestämmelser om dataskydd, särskilt ”Personuppgiftslagen” (PUL) och ”Telekommunikationslagen" (TkL) och lyder under Datainspektionens tillsyn. Genom att registrera dig på Mazily ger du oss samtycke till att vi får lagra uppgifter om dig som kan betraktas som personuppgifter. Alla uppgifter om dig som vi erhåller när du anmäler ditt medlemskap eller som du på annat sätt lämnar till oss kommer att behandlas av Lajku i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Lajku lagrar de uppgifter som du sparar i din profil, samt din kommunikation med andra medlemmar. Om du inte längre vill vara medlem, har du möjlighet att själv avsluta ditt konto under Inställningar/Konto. Efter avslutande av ett medlemskap så sparar vi profiluppgifterna i maximalt tjugofyra (24) månader, därefter så avpersonifieras all data som hör till en tidigare medlem. Syftet med att spara avpersonifierad data är enbart i statistiskt syfte.

Om du använder dig av Facebookinloggning till Mazily (Facebook Connect) har vi inte tillgång till dina inloggningsuppgifter (inloggning och därtill hörande data sköts helt av Facebook). Första gången du loggar in, så begär Mazilys "Facebook-app" att få vissa rättigheter till ditt Facebookkonto. Detta görs i syfte att kunna skapa en så komplett profil som möjligt. Rättigheterna som ges till Mazilys app försvinner inte i samband med att du avslutar ditt konto, eftersom det inte är tekniskt möjligt. Du kan dock ta bort detta manuellt genom att gå in under Account settings/Apps på Facebook och sedan välja att radera Mazilys app.

Vi lämnar aldrig ut uppgifter om en enskild medlem till någon utomstående part. Vi kan dock använda uppgifter om en medlem för att anpassa vilken information som visas för vederbörande på Mazily eller för att skapa generell statistik. Denna statistik kan vi göra tillgänglig för våra samarbetspartners, till exempel för att visa resultatet av deras annonskampanjer. Vi kan också välja att visa en medlems profil på publika delar av Mazily, om den inte är satt som privat under Inställningar/Synlighet.

All kommunikation på Mazily kan komma att användas internt för att se till att tjänsten håller hög kvalitet. Lajku kan till exempel använda informationen för att se till att en medlem följer användarvillkoren. Vi undviker dock i möjligaste mån att läsa våra medlemmars kommunikation. I de fall det finns misstanke om brott kan Lajku välja att lämna ut kommunikationsdata och medlemsuppgifter till berörd polismyndighet.

Lajku har rätt att anlita externa tjänsteleverantörer och annan hjälp för att utveckla delar av Mazily, såvida detta inte medför några nackdelar för användaren.

Som medlem ger du ditt samtycke att Lajku kan skicka information om Mazily och dess samarbetspartners till den e-postadress som finns registrerad på ditt Mazilykonto. Användaren har dock rätt att avbeställa dessa genom att avregistrera sig från olika utskick under Inställningar/E-post-notiser.

Lajku förbehåller sig rätten att radera en profil från Mazily när ett konto varit satt till inaktivt i mer än en (1) månad.

Cookies

Delar av Mazily kräver användning av s.k. “cookies” och förutsätter att du är medveten om och accepterar användningen därav. Du kan förhindra att Mazily lagrar cookies på din dator, men du kan då av funktionella skäl kanske inte längre använda Mazily. Du kan själv välja på vilken nivå du vill acceptera cookies med inställningar i din webbläsare. Vi tar dock inget ansvar för hur webbplatsen fungerar om du begränsar användningen av cookies.

Ändringar kring sekretesspolicy

Mazily förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i vår sekretesspolicy. Medlem anses informerad om eventuella förändringar så snart de har publicerats på Mazily med ett nytt uppdateringsdatum. Ändringarna träder i kraft en (1) månad efter publicering på webbplatsen. För de medlemmar, som registrerat sig på Mazily efter att dessa ändringar publicerats, kommer ändringarna att gälla omgående eftersom den nya policyn uttryckligen godkänts vid registrering av medlemskap.

Bli medlem på Mazily idag!

Att bli medlem tar 1 minut, inga förbindelser, testa om Mazily passar dig!

Vi postar inget till din Facebooksida.
eller