Mazily Dejting

Gratis nätdejting för nyfikna. Singlar, events och inspiration som väntar på dig.

Sekretesspolicy

Vår sekretesspolicy gäller för användningen av de tjänster som Lajku AB, organisationsnummer 556855-6947, tillhandahåller fysiska personer via tjänsten Mazily. Denna policy är senast uppdaterad 2018-05-22.

Personuppgifter

Lajku AB följer gällande lagar och bestämmelser om dataskydd som finns i Dataskyddsförordningen (GDPR) och lyder under Datainspektionens tillsyn. Genom att registrera dig på Mazily ger du oss samtycke till att vi får lagra uppgifter om dig som kan betraktas som “personuppgifter”. En personuppgift är all data som kan länkas till en person som är i livet.

Lagring av personuppgifter och användning

För att kunna erbjuda våra medlemmar en funktionell och intressant tjänst så behöver vi spara data kring våra användare. Det kan handla om data som du själv lämnar till oss, eller data som vi samlar in när du använder Mazily. För att underlätta din förståelse redovisar vi dem separat nedan.

Information som du själv lämnar till oss

När du skapar ett konto, loggar in och använder Mazily så förekommer följande personuppgifter:

 • E-post – Visas inte för andra användare, men används för att identifiera dig (vid inloggning) och för att sköta kommunikation till dig utanför Mazily.
 • Postnummer – Används för att veta inom vilket geografiskt område som en du normalt befinner dig. Visas inte för andra medlemmar, utan översätts till en stad.
 • Visningsnamn – Ett profilnamn som väljs av dig själv, måste inte vara ditt riktiga namn, men vi tycker det är trevligt med ditt förnamn.
 • Kön, födelsedatum, längd, familjeförhållande och sysselsättning – Används för att kunna matcha dig med andra medlemmars preferenser, men visas också på din profil. Födelsedatum visas dock endast som en aktuell ålder.
 • Presentation – En introducerande text som berättar mer om dig.
 • Bilder – Profilbild och kompletterande bilder på dig. Det är obligatoriskt att ha minst en bild, men måste inte vara en bild som identifierar eller föreställer dig (dock ingen annan).
 • Taggar – En blandad samling med saker som du gillar och som kan underlätta vid matchning.
 • Preferenser – Vad du söker i form av kön, ålder och geografiskt avstånd. Endast könspreferens visas på en din profil. Denna personuppgift är att klassificera som “känslig” enligt Dataskyddsförordningen.
 • Statusuppdateringar – Dina postningar till aktivitetsflödet.

Notera att det inte är nödvändigt att ange all ovanstående information för att kunna använda Mazily, medan en del uppgifter är obligatoriska och inhämtas i samband med att du skapar din profil.

En medlems profil visas först och främst för andra inloggade medlemmar. På våra publika landningssidor, som syftar till att värva nya medlemmar, visar vi ibland begränsade delar (profilfoto, kön och ålder) av slumpvist utvalda medlemmar, eller lösrykta statusuppdateringar (utan personlig avsändare), dock inte om en medlem har markerat sig själv som “privat” under Inställningar/Synlighet.

Information som samlas in när du använder Mazily

När du använder Mazily så sparas uppgifter om din användning av tjänsten. Den kan delas upp i tre kategorier:

 • Användarbeteende – Vi sparar en medlems interaktion med andra medlemmar (genom att besöka, följa, dölja, blockera, anmäla, gilla bilder, skicka meddelande eller kommentera på en statusuppdatering, samt vilka evenemang som gillas/kommenteras). Det kan också handla om in- och utloggningar eller hur du navigerar och scrollar i tjänsten.
 • Teknisk information – Genom serverloggar och liknande verktyg kan vi registrera information om din enhet och uppkoppling till Mazily, samt din användning av Mazily mellan olika enheter. Sådan information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare. Du kan själv välja på vilken nivå du vill acceptera cookies med inställningar i din webbläsare, men delar av Mazilys funktioner förutsätter användning av cookies för att fungera fullt ut. Om du använder vår mobilapp så frågar vi även efter din platsdata. Den används i dagsläget endast för att visa upp relevanta evenemang i din närhet, men kan på sikt komma att användas på fler sätt.
 • Betalningsinformation – Om du väljer att köpa Mazily Pop så kommer vi samla in nödvändig information (namn, kredit- eller betalkortstyp, utgångsdatum och vissa siffror i ditt kortnummer) för att kunna ta betalt. Lajku AB sparar dock inte denna information i sina register, utan använder sig av tredjepartsleverantörer för att kunna utföra betalningstransaktioner. För medlemmar som köper Pop via webbsidan så används Braintree och för köp i appen så används respektive appbutiks betalningssystem (Apple eller Google).

Om du använder dig av Facebookinloggning till Mazily (Facebook Connect) har vi inte tillgång till dina inloggningsuppgifter (inloggning och därtill hörande data sköts helt av Facebook). Första gången du loggar in, så begär Mazilys "Facebook-app" att få vissa rättigheter till ditt Facebookkonto. Detta görs i syfte att kunna skapa en så komplett profil som möjligt. Rättigheterna som ges till Mazilys app försvinner inte i samband med att du avslutar ditt konto, eftersom det inte är tekniskt möjligt. Du kan dock ta bort detta manuellt genom att gå in under Account settings/Apps på Facebook och sedan välja att radera Mazilys app.

All interaktion och kommunikation på Mazily kan komma att användas internt för att se till att tjänsten håller hög kvalitet. Lajku AB kan till exempel använda informationen för att se till att en medlem följer användarvillkoren. Vi undviker dock i möjligaste mån att läsa våra medlemmars kommunikation.

Som medlem ger du ditt samtycke att Lajku AB kan skicka information om Mazily och dess samarbetspartners till den e-postadress som finns registrerad på ditt Mazilykonto. En medlem har dock rätt att avbeställa dessa genom att avregistrera sig från utskick under Inställningar/E-post-notiser.

Delning av dina personuppgifter

Vi undviker i möjligaste mån att dela uppgifter om enskilda medlemmar till utomstående parter, men vid följande tillfällen kan delning av personuppgifter förekomma:

 • Tjänsteleverantörer och andra: Vi använder tekniska tjänsteleverantörer som tillhandahåller den infrastruktur som vi behöver för att hålla igång Mazily, till exempel för att driva våra servrar eller skicka e-post. Andra förekommande exempel är annonseringspartners för att kunna visa personligt anpassade annonser, CRM-verktyg för att skicka meddelanden vid rätt tidpunkter och analysverktyg från tredje part för att hjälpa oss att förstå din användning av Mazily för att på så sätt kunna erbjuda dig en bättre tjänst.
 • Polis och dataskyddsmyndigheter: Vi delar dina personuppgifter när vi i god tro anser att det är nödvändigt för oss att göra det för att kunna uppfylla en rättslig skyldighet enligt gällande lag, eller svara på en giltig rättslig process.
 • Köpare av vår verksamhet: Vi delar dina personuppgifter i de fall där vi säljer eller förhandlar om att sälja vårt företag till en köpare eller till potentiella köpare. I den här situationen fortsätter Lajku AB att säkerställa sekretessen för dina personuppgifter och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Avslut av medlemskap och datalagring

Om du inte längre vill vara medlem, har du möjlighet att själv avsluta ditt konto under Inställningar/Konto. Efter avslutande av ett medlemskap så sparar vi dina uppgifterna i maximalt tolv (12) månader, därefter så avpersonifieras all data som hör till en tidigare medlem. Syftet med att spara avpersonifierad data är enbart i statistiskt syfte.

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. I huvudsak så ser du dock all information som vi sparat om dig på din egen profilsida.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar eller raderar personuppgifter, såvida vi inte är juridiskt berättigade eller skyldiga att upprätthålla vissa personuppgifter, inklusive följande situationer:

 • Om det finns ett olöst problem med koppling till ditt konto, till exempel utestående betalningar på ditt konto eller anspråk eller tvister som inte är lösta, lagrar vi nödvändiga personuppgifter till dess att problemet har åtgärdats.
 • Om vi måste lagra personuppgifterna för våra juridiska, skattemässiga, revisionsmässiga och bokföringsmässiga skyldigheter, lagrar vi nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning.
 • Om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, till exempel för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerheten för våra användare.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som ditt konto inte är avslutat, även om det är satt som inaktivt. Vi kan dock med jämna mellanrum välja att avsluta och ta bort konton som vi bedömer inte kommer att brukas igen. Vi förbehåller oss också rätten att avsluta en profil på Mazily när ett konto varit satt till inaktivt i mer än en (1) månad, eller naturligtvis, om en användare bryter mot våra medlemsvillkor.

Skydd av dina personuppgifter

Vårt mål är att Mazily alltid ska vara tillgängligt och fungera väl. Vi kan dock inte garantera att sidan alltid fungerar, eller att data inte går förlorad.

Vi strävar efter att skydda våra användares personliga data. Vi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten av dina personuppgifter, men ber dig observera att inget system någonsin är helt säkert. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Lajku AB att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, samt begränsar åtkomsten till din dator/mobil och webbläsare, samt loggar ut när du har använt Mazily.

Användning av cookies och liknande tekniker

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Det finns även annan liknande teknik, såsom pixeltaggar eller mobila enhetsidentifierare, som hjälper tjänsteleverantörer att känna igen din enhet när du återvänder till en tjänst eller app. På Mazily används cookies för att kunna göra tjänsten smidigare för dig, men vi använder även cookies och pixeltaggar för att kunna mäta våra användares beteende eller se om våra annonser fungerar.

Du kan ställa in din webbläsare till att neka cookies eller radera vissa cookies. Du kan eventuellt också hantera annan liknande spårningsteknik på samma sätt som du hanterar cookies med hjälp av din webbläsares inställningar. Observera att om du väljer att blockera cookies och liknande kan det medföra att Mazily försämras eller slutar att fungera.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Mazily förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i vår sekretesspolicy. Medlem anses informerad om eventuella förändringar så snart de har publicerats på Mazily med ett nytt uppdateringsdatum. Om vi gör väsentliga ändringar förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, till exempel genom att visa ett meddelande inne i tjänsten (på Översikt) eller genom att skicka ett e-postmeddelande.

Kontakta oss

Lajku AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna policy. Om du har frågor eller synpunkter kring denna sekretessspolicy är du välkommen att kontakta oss på support@mazily.se eller:

Lajku AB
Monbijougatan 17 G
211 53 Malmö
Sverige

Bli medlem på Mazily idag!

Att bli medlem tar 1 minut, inga förbindelser, testa om Mazily passar dig!

Mazily har nu stängt :(

Vi vill tacka dig som varit medlem och hoppas du haft glädje av tjänsten. Vi kommer nu att avveckla verksamheten och radera vår medlemsdatabas, men vi ses kanske i labyrintens andra ände?

/Mazilyteamet