Mazily Dejting

Gratis nätdejting för nyfikna. Singlar, events och inspiration som väntar på dig.

Medlemsvillkor

Sätt på en kopp kaffe, sätt dig i din favoritfåtölj och ta fram läsglasögonen för detta är viktigt.

Dessa medlemsvillkor gäller för användningen av de tjänster som Lajku AB, organisationsnummer 556855-6947, tillhandahåller fysiska personer via tjänsten Mazily. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning. Medlemsvillkoren är senast ändrade 2018-05-22.

Medlemskap

Mazily är en webbaserad tjänst vars syfte är att hjälpa personer att hitta och lära känna nya bekantskaper. Genom att bli medlem på Mazily förbinder du dig att enbart använda webbplatsen för dessa syften. Tjänsten vänder sig endast till privatpersoner. För att bli medlem på Mazily måste du vara minst 18 år. Du får bara ha ett användarkonto på Mazily och ett sådant användarkonto är kopplat till ditt personliga Facebookkonto eller till en e-postadress. Lajku förbehåller sig rätten att neka någon att bli medlem eller upphäva ett befintligt medlemskap. När du registrerar dig som medlem bekräftar du att du godtar våra villkor och att du uppfyller de krav som vi ställer på våra medlemmar. Du ansvarar också för de handlingar som görs i ditt konto, oavsett om det är du eller någon annan som är inloggad på ditt konto. Flera personer får inte dela på samma konto.

Genom att bli medlem godkänner du följande punkter:

 • Som medlem friskriver du Lajku från juridiskt eller ekonomiskt ansvar för eventuella skador eller lidande som kan ha uppkommit med anledning av ditt nyttjande av tjänsten.
 • Som medlem godkänner du att den information du lägger upp på Mazily sparas och publiceras på Mazily.
 • Du accepterar att dina bilder sparas av oss och visas för andra medlemmar på Mazily. Vi gör inte anspråk på ägarskap (copyright) på dina bilder, men kan fritt visa dem på Mazilys inloggade delar. Du ger oss också rätten att använda dina bilder i varumärkesbyggande material riktat mot enskilda individer eller grupper i ett ej publikt sammanhang.
 • Om du inte ställt in att din profil är privat ("Privat profil" under Inställningar/Synlighet) så kan vi välja att visa information från din profil och dina bilder på publika delar av Mazily i syfte att värva fler nya medlemmar till Mazily.
 • Du ansvarar själv för att du inte bryter mot våra villkor eller svensk lag.

Gratis medlemskap

Att registrera ett användarkonto på Mazily och vara medlem är helt kostnadsfritt och du kan använda merparten av Mazilys olika funktioner helt gratis, inklusive möjligheten att kontakta andra medlemmar. För att kunna använda Mazilys fullständiga funktionsutbud så måste du köpa ett utökat medlemskap, en tjänst vi kallar "Mazily Pop" eller "Popmedlemskap". Mazily Pop går emellertid att testa helt gratis under en kortare period genom att göra så kallade utmaningar.

Popmedlemskap

För att få tillgång till Mazilys Pop under en längre period, än dagar erhållna från utmaningar, så behöver du teckna en prenumeration. På Mazily finns möjlighet att som medlem vara "inaktiv". Huruvida din profil är inaktiv eller aktiv påverkar inte ditt prenumeration, som löper även om du är inaktiv.

Betalning

Vi använder oss av en tredjepartstjänst ("Betalningsförmedlare") för att hantera betalningar på Mazily och pengar kommer att dras med hjälp av den "Betalningsmetod" som du väljer. Vår betalningsförmedelare är Braintree eller Apple respektive Google i de fall som ett köp sker i våra appar. När du tecknar ett Popmedlemskap på Mazily så gäller, utöver dessa villkor, även de villkor och säkerhetspolicies som är uppsatta av Betalningsförmedlaren. Genom att teckna ett Popmedlemskap så medger du att betala oss, genom vår Betalningsförmedlare, till de priser som angavs när du tecknade ditt Popmedlemskap, och att kostnaden dras från ditt konto enligt angiven Betalningsmetod. Vi är inte ansvariga för fel som utförs av vår Betalningsförmedlare och förbehåller oss rätten att korrigera fel eller misstag som kan ha uppstått, även om betalningen redan har gått igenom.

Betalningsmetod

Dina specifika betalningsvillkor baseras på din valda Betalningsmetod och kan påverkas av de avtal som du har ingått med din finansiella institution, din kreditkortsutfärdare eller annan part som hanterar dina betalningar.

Det åligger dig att se till så att din valda Betalningsmetod fungerar under prenumerationstiden. Om det uppkommer problem som gör att vi inte kan dra våra månadsavgifter från din sparade Betalningsmetod så kommer vi att avbryta ditt Popmedlemskap. Har du fortfarande bindningstid kvar så måste du fortsatt tillse att vi kan dra våra månadsbetalningar så länge den avtalade prenumerationstiden fortfarande löper.

Om vi inte, genom din valda Betalningsmetod, får betalt från dig enligt avtalat så binder du dig att vid anmodan betala det belopp du är skyldig oss, i enlighet med det erbjudande som du har tecknat.

Återkommande avgifter vid prenumeration

De prenumerationer vi erbjuder är månadsvis, för köp på webbsidan, eller periodvis, vid köp i appen, återkommande och belastar ditt konto vid förnyelsetillfället tills dess att du säger upp din prenumeration och din bindningstid har gått ut. Bindningstid gäller inte vid ett köp i appen då hela perioden betalas i förskott. Med månadsvis avses en viss dag i månaden som bestäms av när din prenumeration startade (kan till exempel vara den 7:e varje månad), med periodvis avses att betalning sker med samma periodicitet och på samma dag som ditt tecknade grundabonnemang (kan till exempel vara den 14:e var 3:e månad). Våra prenumerationserbjudanden löper alltid till från den tidpunkt du tecknar dem tills dess att du säger upp dem, men aldrig kortare än den initiala bindningstiden för din prenumeration. Se avsnittet Uppsägning av prenumeration nedan.

Förändringar i månadsavgift vid prenumeration

Om det belopp som vi drar månadsvis, av någon anledning, skulle behöva förändras från det belopp som du har godkänt vid tecknande av en prenumeration (annat än förändringar i momssats som ligger utanför vår kontroll) har du rätt att få information om detta, till belopp och datum, före det datum som det förväntas belasta ditt konto och i tillräckligt god tid för att du ska hinna avsluta din prenumeration innan det nya priset påverkar dig.

Uppsägning av prenumeration

Som medlem kan du säga upp din Mazily Pop-prenumeration närhelst du önskar. För prenumerationer tecknade på webbsidan görs detta under Inställningar/Konto. För prenumerationer köpta i våra appar så hanteras detta under Prenumerationer på iTunes respektive Google Play. När din prenumeration är avbruten så kommer ditt Pop-medlemskap inte att förnyas. Om du har bindningstid kvar så måste du dock fortsatt betala månadsvis tills att den har löpt ut. I apparna så finns inte bindningstid, utan du betalar alltid i förväg för hela din prenumerationstid.

Din prenumeration avbryts automatiskt om du avslutar ditt medlemskap i Mazily (gäller ej prenumerationer köpta i appen, se nedan). Om du fortfarande har bindningstid kvar i din valda prenumeration så kommer du dock fortsatt att behöva betala månadsvis fram tills dess att bindningstiden har löpt ut.

Om du tecknat din prenumeration i vår app, så hanteras din prenumeration via iTunes eller Google Play och du bör tillse att du själv avslutar den i samband med att du avslutar ditt medlemskap. Mazily har inte rättigheter att avsluta prenumerationen åt dig.

Uppsägning av medlemskap

Du kan avsluta ditt Mazily-konto närhelst du önskar under Inställningar/Konto på webben eller från Settings i appen.

Om du av någon anledning inte kan logga in på Mazily så kan du manuellt avsluta ditt medlemskap genom att skicka ett e-post till support@mazily.se och ange din e-postadress som du registrerat dig med, samt ditt användarnamn. Vi avslutar då ditt medlemskap manuellt och meddelar från vilken dag som det upphörde att gälla.

Vi kan säga upp ditt medlemskap närhelst, om vi anser att du har brutit mot våra villkor. Vi är inte ålagda att meddela dig innan eller skälet till detta. Om vi tvingas säga upp ditt medlemskap i förtid så är du inte berättigad till någon form av kompensation för outnyttjat Popmedlemskap och vi förbehåller oss rätten att dra återstående månadsavgifter om det finns bindningstid kvar för din prenumeration.

Kontakt med oss eller våra representanter

Vi tillhandahåller våra medlemmar, enligt vår eller våra representanters bästa förmåga, assistans i olika former. Vid kommunikation med dessa personer så får du inte behandla dem dåligt genom hot, nedsättande språk, sexism, rasism eller liknande. Om vi bedömer att ditt beteende mot någon av oss eller våra representanter kan anses vara till skada för den personen så förbehåller vi oss rätten att avsluta ditt medlemskap direkt, även om du har betalt för en längre period.

Ångerrätt

Ångerrätt gäller enligt distans och hemförsäljningslagen (2005:59), vilket innebär att du inom 14 dagar har rätt att ångra ditt köp förutsatt att tjänsten ej har börjat användas. Ångerrätten räknas som förbrukad om du har skickat ett meddelande till någon annan medlem eller kommenterat någon annan medlems statusuppdatering efter det att du gjort ditt köp. Du behöver inte ange skäl i samband med utnyttjande av din ångerrätt. Läs mer på konsumentverket.se eller kontakta oss på support@mazily.se för mer information.

Meddelande om att du önskar frånträda avtalet med åberopande av ångerrätten skall vara skriftligt och tillställas Lajku AB med brev eller e-post med användning av nedanstående adresser. I meddelandet skall anges den e-postadress som du registrerat dig med samt ditt valda användarnamn. Meddelandet skickas till:

Mazily c/o Lajku AB
Monbijougatan 17 G
211 53 Malmö
E-post: support@mazily.se

Användande

Vårt mål är att Mazily skall vara en så trevlig och social webbplats som möjligt. Det är därför inte tillåtet att skapa innehåll som överensstämmer med någon av nedanstående punkter:

 • Innehåll som på något sätt bryter mot svensk lag.
 • Uppge falska uppgifter om sig själv, som till exempel kön, ålder eller geografisk hemvist.
 • Använda ett språk som är grovt eller stötande.
 • Innehåll som är pornografiskt eller tydligt sexuellt.
 • Personangrepp i någon form.
 • Trakasserier eller försök till fortsatt kontakt med andra medlemmar som uttryckligen sagt upp kontakten med dig.
 • Uttryck som är rasistiska.
 • Profilfoto som visar en annan person än den som kontot tillhör.
 • Texter eller bilder som är copyrightskyddade.
 • Politisk eller religiös propaganda.
 • Försöka få kontakt med personer med hjälp av massutskick där samma innehåll skickas till flera medlemmar.
 • All form av reklam för eller försäljning av tjänster/varor eller kommersiell användning av Mazily på något annat sätt.
 • Tillkännage personliga uppgifter annat än ditt namn, det vill säga uppgifter om adress, e-post, kontaktuppgifter på andra digitala tjänster (exempelvis MSN/Skype/Facebook/ICQ) eller telefonnummer. Även kommunikation som går ut på att sprida sina kontaktuppgifter och uppmana till byte av kommunikationsform är otillåtet. Enda undantaget gäller om du är i färd med att gå på en dejt och behöver lämna ut till exempel ditt telefonnummer.
 • Tilltala andra medlemmar med hjälp av profilnamn (till exempel @Anna) i statusuppdateringar eller kommentarer.
 • Innehåll på annat språk än huvudsakligen svenska språket, såvida det inte kan anses som berättigat på grund av begränsade svenskakunskaper.

Det är heller inte tillåtet att använda Mazily på ett sätt som negativt kan påverka andra kunders tillgång till tjänsten.

Lajku granskar löpande information och bilder som våra medlemmar tillhandahåller, men vi har inte möjlighet att i förväg granska allt material som läggs ut. Ser du något som bryter mot ovanstående uppmanar vi dig att tipsa oss genom att anmäla aktuell medlem med hjälp av vår Anmäl-funktion.

Om du bryter mot Mazilys villkor eller svensk lag kan dina uppgifter bli raderade eller hela ditt konto bli avstängt utan föregående varning. Lajku kan även upplysa berörd internetleverantör och/eller polismyndighet om vi anser att överträdelsen är tillräckligt grov. Lajku ansvarar inte för den information du publicerar eller de handlingar du utför som medlem. Detta innebär att vi inte heller ansvarar för vad andra medlemmar gör på Mazily.

Vi kan ta bort information i en profil, utan att meddela den medlem som lagt upp den. Om din profil är för innehållsfattig under en längre period riskerar den också att raderas. Du är i så fall välkommen att registrera en ny, mer innehållsrik profil.

Ändringar av medlemsvillkor

Mazily förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa medlemsvillkor. Medlem anses informerad om eventuella förändringar så snart de har publicerats på Mazily med ett nytt uppdateringsdatum. Om vi gör väsentliga ändringar förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, till exempel genom att visa ett meddelande inne i tjänsten (på Översikt) eller genom att skicka ett e-postmeddelande.

Bli medlem på Mazily idag!

Att bli medlem tar 1 minut, inga förbindelser, testa om Mazily passar dig!

Mazily har nu stängt :(

Vi vill tacka dig som varit medlem och hoppas du haft glädje av tjänsten. Vi kommer nu att avveckla verksamheten och radera vår medlemsdatabas, men vi ses kanske i labyrintens andra ände?

/Mazilyteamet